söndag 19 oktober 2014

Anslagstavlan blir digital.

Österlen Anslagstavlan


Vi lever i en  tid då allt förefaller gå mycket snabbare än det någonsin gjort tidigare. I vart fall gäller det  IT-området. Jag som är i övre medelåldern har i min livstid upplevt en utveckling som man skulle kunna  tro tagit  hundratals år. Från datahallar  i kolossalformat, övervakad och manövrerad av tekniker i vita rockar till dagens situation där allt finns på nätet. Vi har gått ifrån att varje företag hade sina system och datorer, jag vågar inte tänka på  hur mycket som investerats i hård och mjukvara.

I mitten av 90-talet kan vi tala om en revolutionär förändring - Internet slog igenom som en kommersiell plattform. Logiken idag är att tillämpningarna finns på nätet och strävan är att uppnå kritisk massa, egentligen kommunikation alla till alla. En fransman tog patent på faxen 1843. Jag brukar roa  mig med att tänka  vilken nytta och nöje hade han som ende innehavare på jorden, av en faxmaskin? På 2000-talet kan man betrakta faxen, som utslagen av e-post.  Det tog alltså e-posten knappt 10 år att slå ut faxen och dessutom erövra hushållen.

Jag ska  undvika att bli alltför nostalgisk och därmed villa bort mig  i IT-historiens labyrinter. Jag  vill lyfta fram att internet är en infrastruktur med minst 3 miljarder användare. Utvecklingen drivs huvudsakligen av spel och underhållning. Makalösa  applikationer utvecklas av unga människor  som knappt lämnat skolan. Jag vet att många i min aktningsvärda  ålder är djupt skeptiska mot t ex Facebook, jag älskar det. Jag vill frankt påstå att jag den vägen fått nya vänner, återupptäckt gamla vänner och behållit. Att det finns svinpälsar  som mobbar på nätet, pedofilar och har  sig är ett elände, men är det nätets fel? Det tycker inte jag, det är samhällsproblem som nyttjar  de nya möjligheter som följer av ny teknik.

Min idé är att på Facebook skapa en marknadskanal för de mindre företagen. På Österlen har så gott som  varje företag en bra eller hyfsad hemsida, som tar hand om den statiska informationen. Däremot är  det svårt att kommunicera flöden och händelser på hemsida och man når inte nya kunder den vägen. Tidigare har man  varit  hänvisad till tidningar  för annonsering och det vet alla företagare vad det kostar, dessutom är  det  omöjligt att följa upp effekten av annonser. Detta är den enkla bakgrunden till att jag för snart ett och ett halvt år sedan startade "Österlen Anslagstavlan". Min ambition var från början att detta skulle bli  en  riktigt stor grupp, alltså att den kritiska massan skulle vara tillräckligt stor för att generera affärer. För att nå det målet och att  minimera mitt eget, helt ideella arbete, gällde det att tänka till ordentligt på förhand.

I valet av namn, "Anslagstavlan", ligger mycket information. När jag blir tveksam brukar jag testa: hur skulle detta funka på en hederlig gammaldags anslagstavla? Det finns en del  skillnader som jag tillämpar för att säkra kvalitet och att reducera merarbete för mig själv. Det är en offentlig grupp. Det innebär att jag eller medadministratör granskar sökande innan  vi släpper in dem i gruppen, men alla kan läsa inlägg. Vi kollar  i profilen om de har någon anknytning till Österlen. Anledningen är enbart att vi försöker stoppa potentiella spammare, får man  in  en sådan är det mycket arbete att plocka bort all elektronisk lort de snabbt generar.

En anslagstavla har  två  roller, den som anslår och den som läser. Ingen skillnad mellan facebook och verkligheten. I reglerna för gruppen ges en del generella förutsättningar, de kan läsas under "Om". Det är inte så många regler. Ingen partipolitik! Ingen försäljning av "loppisprylar" eller "ge bort saker", det finns mängder  av grupper för sådant. Naturligtvis inte spam och det  jag kallar skräpförsäljning. Detta senare är något svårhanterligt för mig. Jag tillämpar det t ex  på sådant som säljs utan att ha någon anknytning till Österlen, de är bara  intresserade av att ensidigt fånga kunder. Så finns det en  massa hokus pokus, häxerier, tarot och aloe vera, det vill säga sådant som jag personligen är mer än skeptiskt mot. Här skärper jag mig, jag vill inte vara  censor eller smakdomare det ska vara uppenbart skit, innan jag tar bort ett inlägg. Var och en som säljer eller erbjuder tjänster via gruppen garanterar att man följer gällande lagar. Precis som i den fysiska anslagstavlevärlden sker ingen förhandsgranskning. Om det kommer upp ett olämpligt anslag plockar jag ned det, precis som om det varit en anslagstavla. Är det grovt eller kränkande kan annonsören stängas av. Om ett inlägg leder til väldigt många kommentarer brukar jag gå in och sätta streck i debatten när allt ha sagts.

Den andra rollen, läsaren är väl så viktig. Det finns inget skäl att sätta upp ett anslag om ingen läser. Det som ska locka till att ansluta sig till anslagstavlan är intressanta inlägg, inte bara annonser utan nyttiga frågor för mig som boende eller besökare på Österlen. Vet någon en bra elektriker? Var köper man ved? Jag har hittat en katt - någon som vet var den hör hemma? Ett viktig princip är att jag, som admin, ska inte producera nyheter. Vill jag lyfta fram något gör jag ett inlägg som alla andra. Redaktionell text överlåts till exempelvis Österlenmagasinet. Det är blandningen av egna och andras frågor, annonser, bilder och det stora antalet medlemmar, som har ett uttalat intresse för Österlen, som gör anslagstavlan intressant.

 En fördel med en digital anslagstavla ärr att den ajourhålls av sig själv under förutsättning att den är tillräckligt stor, används av många. Österlen Anslagstavlan har med råge nått denna nivå. 3000 medlemmar på 1,5 år måste betraktas som riktigt bra och ökningstakten ligger på ca 200 per månad. Det finns ingen övre gräns för anslagstavlan, men klart en nedre när det är lönt att anslå,  men den har vi sedan länge passerat. Jag ser som ett delmål att bli 5000 medlemmar i gruppen. För att nå detta måste vi hjälpas åt, lägg in era vänner tala om anslagstavlan, ställ spännande frågor, lägg in vackra bilder, länka händelser med bäring på Österlen, tala om anslagstavlan och annonsera om ni  har tjänster och varor att erbjuda.

Är det någon nytta med "Österlen Anslagstavlan"? Jag vågar påstå: Absolut! Hundar och katter hittar  hem!  Folk lyckas hyra/hyra ut bostad! Du får reda på var du kan köpa ved eller hitta en rörmokare. Du får veta vad som serveras som dagens. Osv. Jag har talat med folk  som startat en mindre rörelse och som säger att 99% av deras kunder kommer  via anslagstavlan. Österlen Anslagstavlan är liksom internet en infrastruktur för oss med  intresse för Österlen. Den är gratis. Du publicerar i realtid. Jag jobbar kontinuerligt med att upprätthålla en hög kvalitet. Jag har svårt att se någon nackdel.  Däremot kan jag se ännu större nytta om vi blir många fler. För att de ska  ske och ske snabbt behövs det att fler är med och värvar medlemmar. Hjälp till att göra Österlen Anslagstavlan till den mest effektiva marknadskanal som tänkas kan. Hjälp till att värva medlemmar.

Har du synpunkter eller frågor om Österlen Anslagstavlan är det välkommet, skriv en kommentar.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar