fredag 11 oktober 2013

Tankar om företagsklimat i Simrishamn.

Jag har hört kommunalrådet deppa över att vi rankas så lågt i Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet (256 av 290 kommuner). Han antyder att vi företagare gör oss en björntjänst genom att svara negativt på underliggande enkäter. Detta tyder inte på att man i kommunledningen tar på allvar att man uppfattas ha ett företagsklimat i absoluta bottenskiktet.

Jag kan hålla med om att rankingen inte behöver vara en objektiv sanning. Men  precis, som man brukar säga om arbetsmiljön, det subjektiva är det objektiva. Det vore bättre att försöka lyssna till budskapet  än att försöka manipulera budbärarna.

Ser man på underlaget till rankingen är det två delar, enkät och statistik från SCB. I den statistiska delen är det anmärkningsvärt att kommunen ligger på plats 272 avseende "Andel i arbete". Detta beror så vitt jag kan förstå på  att andelen pensionärer är extremt hög. Marknadsförsörjningen, d.v.s. hur stor andel av människors inkomster som kommer från privat sektor, renderar heller ingen topplats. Medborgarna får till stor del sina inkomster från skattemedel, pensioner? Kommunalskatten ligger så lågt att det  ger Simrishamn plats 31. Jag ska återkomma till siffror om företagsamhet.

Som jag ser det  är det en politisk uppgift att förändra en skev åldersfördelning i Simrishamn, problemet kommer annars att växa efterhand. Proportionerna mellan pensionärer och unga invånare måste radikalt förändras. Jag kan tycka att man har något att spela med. Den låga kommunalskatten kan gott höjas för att få medel att satsa på en ökad attraktivitet för unga och barnfamiljer, skolan.

Den delen i rankingen, som bygger på enkäten borde få kommunledningen att rodna av skam. "Kommunala tjänstemäns attityder till företagande" 288/290. Det finns således i detta land, enligt enkätsvaren, 2 kommuner sämre än vår kommun och inte är det mycket bättre avseende politiker, 279/290. Personligen ser jag också 282/290 när det gäller "Tillämpning av lagar och regler", som riktigt katastrofal. I allmänhet betyder det extraarbete och kostnader för företag. Jag tycker inte att kommunledningen ska lägga kraft på att diskutera huruvida ranking och delranking är rätt eller fel. Om, som nu, företag uppfattar att servicen till företag i Simrishamn är så dålig, att man placeras på plats 279,  är det ett problem i sig. Kanske är de Nya Moderaterna så upptagna med att vara arbetarparti att man helt prioriterar bort företagande. I så fall - lycka till! I annat fall - skärp er!

Jag vill ge ett exempel på tillämpning av lagar och regler. I Kommunallagen finns en portalparagraf, som fastslår likabehandling som grundprincip. Rimligt tycker jag eftersom verksamheten finansieras av våra skattepengar.

Naturligtvis blir jag väldigt nyfiken när jag ser den stora monumentala tavla som på flera ställen hälsar besökare välkomna till Simrishamns kommun. Det känns utan tvekan som om att detta är officiell kommuninformation. Kanske är det fler än jag,som blir en aning brydd över den tredjedel av tavlan som presenterar ""Näringsliv & service". I kommunen finns nio besöksmål. En del känns ganska smala och framförallt saknas andra, t ex Nordens bäst bevarade medeltidsborg, Glimmingehus.

"Service & shopping", tre ställen varav en bensinmack. "Äta & bo" finns kanske 100 i kommunen, enligt tavlan 14. Vem valde, vem valde bort? "Galleri & hantverk" finns enligt kommunens tavla två, värda att nämna. Vem valde och efter vilka principer? Som besökare i kommunen har man anledning att tro, att detta måste vara de yppersta av ställen inom respektive gren.

Nu finns det naturligtvis en förklaring till dessa dumheter, vilken på inte sätt gör det till mindre dumhet utan också till lagbrott.

Så här tror jag ungefär att  det gått till. En kartproducent  kontaktar kommunen och säger att om ni ställer er bakom gör vi en kommunkarta, utan kostnad. Dessutom sätter vi upp ett antal skyltar i kommunen. Vi finansierar detta genom att sälja annonser på kartan och annonsörerna får också sitt namn på skylttavlorna.

Som jag ser det är denna form av samarbete inte bara ytterst olämplig, utan också lagstridig.
  1. Det är inte inom den kommunala kompetensen att sälja annonser.
  2. Kommuninformation måste vara saklig, heltäckande inom området och behandla alla företag lika.
  3. Ett samarbete om en kommunkarta är en tjänst som ska upphandlas enligt Lagen om Offentlig Upphandling, även om kommunen inte betalar några pengar.


Detta är ett mycket konkret exempel på usel tillämpning av lagar och regler, som gör mig upprörd.

Det brukar i kommunen göras ett nummer av företagsamhet och nyföretagande (plats 22 respektive 71). Det är glädjande siffror i sig och en bra bas för utveckling. Man  ska dock ha klart för sig att ingen hänsyn tas till vilken slags firma de rör sig om. Det kan röra sig om rena "fritidsföretag". Därför kan det vara klargörande att också se på den ranking av företagandet som Företagarna och Upplysningscentralen genomför. Undersökningen omfattar aktiebolag med en omsättning på 100 tkr till 1 miljard. Dessutom ska bolagen ha lämnat minst två årsredovisningar. Det utesluter jättarna och företag utan verksamhet. I en sådan ranking hamnar Simrishamn på plats 217 vilket är en försämring med 11 placeringar jämfört med 2012.

Tidningen Miljöaktuellt gör en ranking av kommuner från miljösynpunkt. Simrishamn hamnar på plats 276, ett ras från 85 på två år. Också här  känner kommunalrådet det som att kommunen behandlas orättvist. 

Ett glädjebesked är att skolan i Lärarförbundets ranking klättrar från plats 200 2012 till 116 2013. Hoppas att detta är en trend, som håller i sig.

Med mitt inlägg vill jag peka  på att Simrishamns dåliga ranking har negativa effekter för kommunen, för invånarna och företagen. Eftersom det är ett gigantiskt samarbetsproblem är det viktigt att man tillsammans arbetar med att få en bättre ordning  till stånd. Det arbetet borde startas nu!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar