onsdag 18 maj 2011

Integrationsproblem på Österlen.


Traditionella integrationsproblem brukar bestå av stor invandring till ett område, dålig språkkunskap, fattigdom, sorg, arbetslöshet och utanförskap - armodsproblem. På Österlen har vi ett omvänt integrationsproblem. In flyttar folk med god ekonomisk ställning, hög utbildning, bra jobb och stort intresse, kunskap och engagemang i samhällsfrågor. Många är företagare, ofta inom media, besöksnäring och kultur.

Unga människor flyr Österlen inte minst för att skaffa utbildning och bättre jobb, än vad man kan få på hemmaplan. Driften att se och upptäcka andra världar är naturligtvis en del av orsaken till rörligheten. Detta är både förståeligt och bra i det individuella fallet, men för regionen är det förödande. Man byter ungdomen - framtiden - mot föredettingar, om uttrycket ursäktas. Allt annat oförändrat, är i en sådan situation, endast vård och omsorg  framtidsbranscher.

Det som mildrar övergången till ett rent pensionärssamhälle är en inflyttning av yngre, barnfamiljer som söker en bra boendemiljö för sig och sina barn. De infödda österlenborna ser rent praktiskt att det är en god utveckling. Man får behålla affären, bankomaten och i bästa fall skolan. Dessutom håller det rimligt igång en marknad för småhus och, faktiskt, händer det spännande saker runt de nyanlända.

På senare tid har tillkommit ett stort antal asylboende placerade av Migrationsverket i kommunen. Det är för tidigt att ha en uppfattning om vad detta betyder för Simrishamn. Ett är i alla fall, frivilligarbetet för att medverka till en dräglig tillvaro för flyktingar från krigs och oroshärdar är stort och välorganiserat. Naturligtvis finns det också en opinion mot flyktingarna. Jag kan oroas av att metoder och engagemang i integrationsprocessen, från samhällets sida, är minimal och kommer efterhand att leda till stora samhällsproblem.

Ett stort problem uppstår i mötet mellan nyinflyttade och de gamla maktstrukturerna, politikerna/kommunen. Det finns ett generellt problem i de minsta kommunerna att klara kompetensförsörjningen. Uppgiften och lagstiftningen är densamma för en storstad och den minsta landsortskommunen. Den stora kommunen har möjlighet att anställa, betala och sysselsätta kvalificerade specialister. Detta   finns inte på samma sätt i de minsta kommunerna. Skulle man få tag i en toppkraft brukar den inte relationen bestå så länge. Det blir ofta friktion med politiker och organisation.

När det gäller den politiska nivån ser jag två huvudproblem. Det saknas visioner i de traditionella partierna. Man ser inte de snabba förändringarna som sker i samhället. Uppgiften att utveckla vår region förefaller vara en  ren hushållningsfråga. Se till "att de som byggde landet" är nöjda, håll skatten låg och att ha ekonomin under kontroll. Varje punkt är i och för sig ok, men det förutsätter ett samhälle utan förändringar. Man försöker lösa morgondagens problem med gårdagens verktyg!

Det andra problemet, vilket från demokratisk synpunkt är allvarligare, är samspelet mellan politiker och tjänstemän. Politiker bestämmer sig, och tjänstemän får ta fram underlag som passar till det beslut man vill ha. Tydligt i samband med den för stunden framgångsrikt genomförda skolstriden. Tjänstemän nedlät sig till att ställa samman underlag, åberopande forskningsresultat, som man använde i de delar som passade nedläggning av byskolor. Fy på sig! I ett annat fall tar tjänstemän inom Miljöförbundet ställning mot besprutning, eftersom vattnet uppvisar tydliga föroreningar. Där väljer politiker att gå emot sin anställda expertis. Politik är att vilja, sa Olof Palme, men var det detta han menade?

Simrishamn ligger i topp när det gäller antal företag per invånare, jag tror ca 2 500 på drygt 19 000 invånare. Hur kommer det sig att en så företagartät kommun ligger i botten i Svensk Näringslivs mätningar av företagsklimat, 248 (och sjunkande) av 290, efter oss ligger norrländsk glesbygd och liknande? Om jag ser detta från vårt snäva perspektiv så är det inte så svårt att vara gnällig. 5 500 i tillsynsavgift för att få sälja alkohol, 7 000 per år för ett besök vart fjärde år från Miljö och hälsa, 15% i provisionsavgift på varje bokning som går via Turistbyrån, avgifter till brandförsvar för att inte tala om sophantering. Man känner sig inte som en parasit på samhällskroppen. Nu tror jag att det finns djupare sittande förklaringar. Jag har redan talat om bristen på visioner från politikerna. Men också en arrogans och okunnighet hos de traditionella partierna. Det kan inte bara vara en gudruneffekt att 8,9% röstade på F! 2010. 2014 ökade inte F!, trots att man under perioden haft fyra mandat. I stället hade missnöjes väljare röstat på främlingsfientliga Sverigedemokraterna som fick hela 14,3% och i vissa av byarna över 25%.

Jag tror att den huvudsakliga förklaringen ligger i de många företagen. I det antalet ryms många, för att inte säga majoriteten av dem som flyttat in. De känner sig frustrerade, inte sedda och lyssnade på, dessutom försöker man dra in på utbildning som redan är eftersatt. Det som visar sig i Svenskt Näringslivs mätning är inte, tror jag, bara en mätning av företagsklimat utan i stor utsträckning hur man upplever det politiska klimatet i Simrishamns kommun.

Relationen mellan inflyttade och  på  Österlen födda och här uppväxta är inte friktionsfri. De som flyttat hit förfaller  utgöra en social enklav med attityd och värderingar skapade i ett annat samhälle, kontakten med de som vuxit upp här är mycket begränsad och den ömsesidiga respekten liten. Jag ser och tror att polariseringen mellan de två kategorierna ökar, det finns få mötesplatser och samtal  på jämlik nivå. Detta är oroande och jag tror att SDs framgångar till stor del kan förklaras av detta.

Nu finns det ljuspunkter på en grå himmel. Kommunen bjuder in allmänheten till en Framtidsverkstad inför kommande översikts och visionsarbete. Det bör vi alla som har möjlighet anmäla oss till. (Nu visade detta sig inte vara fullt så bra, som det verkade. När politikerna insåg kraften i medborgarnas önskemål, försökte man backa sig  ur projektet.)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar