söndag 6 juni 2010

Brottsbekämpning.

Den nya kassalagen föreskriver att man ska ha ett godkänt kassaregister och en s k svart låda som loggar varje transaktion. Så kan en haverikommission rycka ut om affärerna havererar. Jag har inte så mycket synpunkter på detta för egen del, även om jag sympatiserar med riktigt små företag som får en alltför dryg kostnad.

Vad jag höjer på ögonbrynen är att det räcker inte att man har ett godkänt kassa system, man måste inom en vecka anmäla detta till skattemyndigheten. Dvs man har skyldighet att anmäla att man följer lagen.

Detta ger oanade möjligheter att spara pengar för staten och andra myndigheter. I praktiken har man ju inom flera områden upphört med stöd och rådgivning. Numera tillämpas t ex inom livsmedelsområdet så kallad egenkontroll. Inom brandsäkerhet är det snarlikt.

Varför inte löpa linan ut, eftersom de rättsvårdande myndigheterna inte hinner utreda majoriteten av brott och än mindre lagföra småtjuvar m fl. Inför egenkontroll!

Analogt med anmälningsskyldighet att man följer kassalagen skulle man kunna införa en generell anmälningsplikt att man följer alla lagar:

- Jag har inte slagit min fru.
- Jag har inte kört rattfull.
- Jag har inte snattat.
- Jag har hållit hastighetsgränserna.
- Jag har inte spionerat.
och så vidare.

Alla som inte har skickat in sin "laglydighetsförsäkran" får böta.

Ett litet problem blir det om någon anmäler till exempel att de slagit sin fru och spionerat. Då tycker jag att man lägger ansvaret på deklaranten att bevisa detta för domstolen. Detta skulle ge en fantastisk avlastning för polis och åklagare. Samtidigt som vi skulle få ett icke obetydligt tillskott till statskassan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar