fredag 7 maj 2010

När var hur-producerat.

Konsumentverket slår ner på hur Semper i sin marknadsföring av barnmat använder begreppet närproducerat. Konsumentverket fastslår att närproducerad är den endast i Eslöv. Jag har någonstans sett en gräns på 25 mil för att det ska vara närproducerat. Det innebär att vi kan använda oss av produkter från stora delar av Polen, norra Tyskland och hela Danmark. Det är kanske inte vad bondelobbyn vill.

Närproducerat har blivit ett älskat och upphöjt begrepp som vi oreflekterat jämställer med god kvalitet. Jag undrar varför. En dålig producent är dålig även om det är min granne. Jag tror att vi egentligen i begreppet lägger in småskaligt, hantverksmässigt och kärleksfullt. Ska man dra slutsatser av alla smarta reklamkampanjer så är det så. Jag vet att en gris som fått leva ett bra liv, gå ute och böka, inte stressats, smakar så oerhört mycket bättre än en industriellt framdriven gris

Framför allt tror jag att den stora skillnaden ligger i om produktionen sker i fabriker eller om tillverkningen sker hantverksmässigt från ax till limpa. Ser vi till stora matländer som Italien, Frankrike och Spanien är det tydligt hur de största delikatesserna framställs på en gård, en by eller ett  avgränsat område och oväntat hantverksmässigt. .

Kanske hade lokalproducerat varit ett bättre begrepp. Om man i detta lägger in att hela tillverkningen är lokal och att man utgår från de lokala råvarorna.

Jag har tidigare kritiserat Kiviks Musteri, "från hjärtat av Österlen", och deras marknadsföring av apelsinjuice. Om Kiviks Musteri sysslat med lokal produktion, skulle de gjort must och andra drycker av äpplen, bär och frukter från Österlen. Det gäller att skilja på vad produkten är och hur marknadsförarna vill att den ska uppfattas.

För att ge det lokalproducerade en chans ställs det krav på oss konsumenter. Vi måste vara beredda att leta litet mer, vilket kan vara lustfullt i sig. Vi måste lära oss att lita på våra egna sinnen, när det gäller att bedöma vad som är en bra produkt, syn, smak, lukt och känsel. Vi måste sannolikt vara beredda att betala litet mer för varan. Jag säger sannolikt, inte säkert, eftersom i den lokala produktionen blir det mer kvar till producenten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar